307 Montagu Rd, Enfield, London 2009 "dalyan deltası... kafam biraz karışıktır oldum olası neden bilinmez...